divendres, 25 de febrer de 2011

ESTRUCTURA POLÍTICA DE L'ESTAT

Imatge extreta del blog Si ministre.
En aquest post oferim un seguit de definicions (*) al voltant de l'estructura política de l'estat:

 Poder legislatiu: El poder legislatiu és un dels tres poders en què està dividit un Estat modern que viu en democràcia (juntament amb el poder executiu i el poder judicial). El poder legislatiu sovint recau sobre una assemblea de representants anomenada cos legislatiu. El terme legislatura és refereix al període de vigència d'un cos legislatiu.

Poder executiu: En la doctrina de la separació de poders, l'executiu és la branca del govern que s'encarrega d'implementar o executar la llei, i de treballar en els assumptes diaris de l'estat. La figura prominent de facto de l'executiu és el cap de govern. L'executiu és anomenat "l'administració" en els sistemes presidencialistes o "el govern" en els sistemes parlamentaris. El cap de govern dels sistemes presidencialistes (anomenat "president") té més independència de la branca legislativa, ja que, a diferència dels sistemes parlamentaris, no és elegit pel parlament pel partit o la coalició amb més seients, sinó que és elegit directament poble per sufragi. A més, el president és alhora el cap d'Estat.

Poder judicial: El poder judicial, o la judicatura, és una de les tres branques del govern (les altres són el poder legislatiu i el poder executiu), i està constituït pels jutges o magistrats. La funció principal del poder judicial és resoldre les disputes legals, i a alguns països, té la responsabilitat de donar la interpretació oficial de les lleis o la constitució. Usualment la branca judicial està representada per una Cort Suprema de Justícia o Tribunal Suprem de Justícia. Els jutges i magistrats no estan sotmesos a ordres ni mandats de cap mena; en les seves decisions, només estan sotmesos a allò que diuen les lleis, i no tenen llibertat per jutjar fora del marge de la llei.

Foto de MyJon. Sota llicència CC.
Constitució: La Constitució reflecteix les normes que regulen el govern i garanteix els drets individuals i col·lectius dels ciutadans i ciutadanes de l'estat.

Sobirania nacional: Indica que el poder resideix en mans de tots els ciutadans i ciutadanes que siguin més grans de 18 anys, independentment del lloc de residència, sempre que tinguin la nacionalitat.

Monarquia parlamentària: El cap d'Estat és el rei, que és el símbol de l'estat. Les funcions bàsiques del rei són de representació dins del país i en les relacions internacionals.
Foto de Veebl. Sota llicència CC.

Sufragi universal: El sufragi universal consisteix a dotar del dret a vot tota la població adulta d'un Estat, independentment de la seva raça, sexe, creences o condició social.

Monarquia absoluta: La monarquia absoluta és aquell sistema de govern basat en el principi de què el sobirà (rei, emperador, tsar,...) ostenta el poder polític absolut.

República: Forma de govern representativa, en la qual el càrrec de cap d'estat no és hereditari ni vitalici, sinó resultat d'una elecció popular, directa o indirecta. 

Democràcia: Doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants. 

Dictadura: Forma política de què es revesteix l'estat com a instrument de poder posat en mans de la classe dominant per esclafar la resistència dels seus enemics.

(*) Nota: deficinions procedents de: PACFGM, Viquipèdia, Enciclopèdia Catalana.

Mòdul formatiu: Coneixement de l'entorn social i professional
Crèdit: Entorn social i cultural.
Bloc de continguts: Ciutadania en una societat democràtica i pluricultural.

CONCEPTES D'ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA

Imatge d' Upyernoz . Sota llicència CC.
Taxa de natalitat: Relaciona la població global d'un país amb els naixements. Es calcula amb la fórmula següent: Nombre de naixements en un any dividit entre la  població total i multiplicat per 1000.
Taxa de mortalitat: Relaciona la població global d'un país amb les defuncions. Es calcula amb la fórmula següent: Nombre de defuncions en un any dividit entre la  població total i multiplicat per 1000.  

Índex de fecunditat: Indica el nombre mitjà de fills per dona al llarg de la seva vida.
Creixement natural o vegetatiu: Indica la diferència que hi ha entre el nombre de naixements i el de defuncions en un país o indret determinat.

Saldo migratori: Indica la diferència que hi ha entre el volum de la immigració i el de l'emigració en un país o indret determinat.

Saber-ne més: Visiteu la pàgina d'Idescat.

Article periodístic sobre el saldo migratori.

Mòdul formatiu: Coneixement de l'entorn social i professional.
Crèdit: Entorn social i cultural.
Bloc de continguts: Territori, societat i recurssos comunitaris.

dijous, 24 de febrer de 2011

COMARQUES

Mapa del Tarragonès. (Extret de Tarragona Anuntis)
Us proposem resoldre un joc al voltant de les comarques de la comunitat autònoma de Catalunya per tal d'esbrinar-ne la seva ubicació.
Per comarca entemen una "entitat local de caràcter territorial formada per una agrupació de municipis. El govern i l'administració de la comarca corresponen al consell comarcal" (Definició de l'Enciclopèdia Catalana)
Saber-ne més:  

Mapa comarcal dels Països Catalans.(L'Eixamplada)
Municipis i comarques de Catalunya (Municat)
Consell Comarcal del Tarragonès
Llista de comarques dels Països Catalans. (Viquipèdia)
Pau Vila (Viquipèdia) 
Pau Vila (Enciclopèdia Catalana)
Llistat de municipis i comarques dels Països Catalans.(Universitat Pompeu Fabra) 
Comarques d'Espanya (Viquipèdia) 


Mòdul formatiu: Coneixement de l'entorn social i professional.
Crèdit: Entorn social i cultural.
Bloc de continguts: Territori, societat i recurssos comunitaris.

dimecres, 16 de febrer de 2011

PAGA LA PENA VIATJAR A EDIMBURG


Mostra un mapa més gran
Al Francesc Martos li agradaria viatjar i qui sap... potser també viure una temporada a Escòcia. Li crida l'atenció Edimburg i Glasgow, "però prefereixo més Edinburg", comenta. Amb aquest post Francesc ens convida a visitar Edimburg a partir del Google Maps: "és una ciutat d'Escòcia, una terra verda muntanyosa i amb cels grisos." També opina que "paga la pena viatjar allà, jo ja ho tinc plantejat quan faci els 18."

Mòdul formatiu: AIB (Auxiliar de paleta i construcció)
Crèdit: TIC 
Bloc de continguts: Utilitats d'internet